ZdrowyPtak.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Ruszył system ligowy!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.05.2020

Informujemy, że w dniu 25.05.2020 r. zostały dodane listy konkursowe oraz klasyfikacje współzawodnictw dla systemu ligowego.

Przypomnijmy, że hodowcy zostali podzieleni na 5 lig.

W 1. i 2. lidze jest 18 hodowców, natomiast w 3., 4. i 5. po 17 hodowców.

Podział został dokonany na podstawie końcowej klasyfikacji współzawodnictwa "5 z całości" z sezonu 2019 gołębi dorosłych. Hodowcy, którzy nie brali udziału w sezonie lotowym 2019 gołębi dorosłych zostali umieszczeni w 5. lidze.

Współzawodnictwo ligowe obowiązuje na wszystkich lotach z wyjątkiem dwóch lotów dodatkowych z Halberstadt.

Punkty na każdym locie zdobywa zmienna seria gołębi, a więc pierwsze X gołębi, które przyleci z lotu. Nie ma znaczenia czy gołąb zdobył konkurs, punkty zbiera pierwsze X gołębi:
z lotów za 30 punktów (kat. A) seria to 8 gołębi,
z lotów za 40 punktów (kat. AB) seria to 6 gołębi,
z lotów za 60 punktów (kat. BC) seria to 4 gołębie,
z lotów za 80 punktów (kat. M) seria to 3 gołębi.
W związku z powyższym z każdego lotu można zdobyć maksymalnie 240 punktów, dzięki czemu każdy lot jest tak samo ważny.

Jeden najgorszy lot danego hodowcy zostanie pominięty przy obliczaniu wyniku końcowego. Dzięki temu można nawet nie brać udziału w jednym locie bez poważnych konsekwencji na stan klasyfikacji. Automatyczne odrzucanie najgorszego lotu zostanie uruchomione w dalszej części sezonu.

Przewiduje się, że*:
- pierwszych 3 hodowców z ligi 2., 3., 4. i 5. awansuje do wyższej ligi na sezon lotowy 2021 gołębi dorosłych.
- ostatnich 3 hodowców z ligi 1., 2., 3., i 4. spadnie do niższej ligi na sezon lotowy 2021 gołębi dorosłych.

Proponuje się, aby w każdej lidze nagrodzonych zostało:
- pucharami: 3 pierwszych hodowców
- dyplomami: wszystkich hodowców

Stanisław Górski zgłasza chęć ufundowania 3 pucharów dla Mistrzów z 5. ligi oraz dyplomów dla hodowców z wszystkich lig.

Prosimy o zgłaszanie chęci ufundowania pucharów dla pozostałych lig. Stanisław Górski zapewnia pomoc w przygotowniu etykiet na fundowane puchary.

* Zastrzega się, że system awansów i spadków może ulec zmianie jeśli w sezonie lotowym 2021 gołębi dorosłych nastąpi wyraźna zmiana liczby hodowców biorących udział w lotach.


Rozkład klatek

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.05.2020


Rozkład klatek w kabinie i przyczepie dla poszcególnych sekcji na lot nr.2 w dn.24.05.2020r (Magdeburg)
(prognozowana ilość wkładanych gołębi na lot nr.2 (4936goł)

SEKCJA RODZAJ KLATEK ILOŚĆ MIEJSC ILOŚĆ GOŁĘBI W KLATCE
Nowa Sól 1 samochód klatki małe(46szt)
przyczepa(20szt

 

920 

460

46szt x 20 goł
20szt x 23goł
Nowa Sól 2

Przyczepa (60szt)

1380

(60szt x 23goł)
Nowe Miasteczko samochód klatki duże(36szt)
Samochód klatki małe(14szt)
1216 (36szt x 26 goł)
(14szt x 20 goł)
Bytom Odrzański samochód klatki małe(48szt) 960 (48szt x 20 goł)

koszowanie na lot nr.2 24.05.2020 (sobota) godz.
Sekcjia Bytom Odrzański odjazd samochodu godz.18.00
Sekcjia Nowe Miasteczko odjazd samochodu godz.19.00
Sekcja Nowa Sól 1 odjazd smochodu 21.00
Sekcja Nowa Sól 2 odjazd samochodu 20.00
Sekcjie same ustalają godz.koszowania tak aby samochód mógł odjechać w podanych godz.
Godziny odjazdu samochodu dotyczą lotów do 400km.

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.05.2020

Współzawodnictwa oddziałowe w sezonie 2020r

LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH :

Konkursy liczone z 25% :
1. Kategoria „z całości” ( 5 goł. 4 goł, 3goł. z lotów 1-13 ): - 3 puchary i 30 przodowników
2.Kategoria „z 50” ( 5 goł. 4goł, 3goł z lotów 1-13  ) - 3 puchary i 10 przodowników
3.Zespół 5 lotników w lotach 1 – 13 - 3 puchary i 10 przodowników

4.3 samice (zmienne) w lotach 1 - 13- 3 puchary i 10 przodowników
5.3 samce (zmienne) w lotach 1 - 13 - 3 puchary i 10 przodowników
6.3 roczniaki (zmienne) w lotach 1 – 13 ( z wył. lotów kat. M ) - 3 puchary i 10 przodowników
7.GMP ( 5 z 10 - liczone z lotów 1 - 13 ) - 3 puchary i 10 przodowników
Serie liczone z lotów:
Kategoria   AB- 5 kon.
Kategoria   C- 4 kon.
Kategoria   M- 3 kon.
Loty dublowane
Liczona: seria 3 z całości 
1 samiec z całości
1 samica z całości

  1. Kategorie lotowe :

- Kategoria A ( 6 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria B ( 5 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria C ( 4 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników

- Kategoria M ( 3 goł. po 2 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria D ( suma kat..A+B+C ) - 3 puchary i 10 przodowników

8. Lotniki kat. A, B , C , D, M - po 3 puchary , od 4 do 10 miejsca dyplomy

9.Najlepszy lotnik z lotów 1 – 13 - 10 pucharów+10 dyplomów
10.Najlepszy lotnik gołebi rocznych z wszystkich lotów (z wył. lotów kat. M)-10 pucharów + 10 Dyplomów
Mistrzostwa Ligowe liczone 5 z całości
I liga miejsca 1-20
II liga miejsca 21-40
III liga miejsca 41-60
IV liga miejsca 61-80
V liga miejsca  81-wzwyż

 

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH:

Konkursy liczone z 25% :

11.Kategoria „5 z całości” - 3 puchary i 30 przodowników
12.Zespól 5 lotników w lotach 1 - 5 - 3 puchary i 10 przodowników
13.GMP ( 8 z 15 -liczone z 5 lotów) - 3 puchary i 10 przodowników
14Najlepszy lotnik z lotów 1 – 5 - 3 puchary , od 4 do 10 miejsca dyplom

 

SUPER PUCHAR – Mistrzowskie tytuły z pozycji 1- 6 gołębi dorosłych oraz z pozycji 11-12

gołębi młodych

Punktacja:
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt
3 miejsce – 1 pkt

Pozostałe miejsca nie są brane pod uwagę. W przypadku tej samej ilości punktów liczy się
ilość pierwszych miejsc, następnie drugich.

 

 

 

 

 

 

 

 


Loty treningowe!!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.05.2020

Nowogród Bobrzański 9.05.2020 (sobota)
koszowanie:

Sekcjia Bytom Odrzański  od  5.30 do 6.00
Sekcjia Nowe Miastaczko od  6.30 do 7.00
Sekcjia Nowa Sól 1           od  7.30 do 8.00
Sekcjia Nowa Sól 2           od  8.30 do 9.00

Lubsko 13.05.2020 (środa)
koszowanie:

Sekcjia Bytom Odrzański  od  5.30 do 6.00
Sekcjia Nowe Miastaczko od  6.30 do 7.00
Sekcjia Nowa Sól 1           od  7.30 do 8.00
Sekcjia Nowa Sól 2           od  8.30 do 9.00

Hodowcy proszeni są o zachowanie bezpiecznych odległości miedzy sobą i używanie maseczek.
Maksymalna ilość osób w momencie koszowania to 6 hodowców, reszta musi poczekać w samochodzie i czekać na swoją kolej.

Loty gołębi dorosłych zaczynamy od lotu numer 2 DAHME dnia 17.05.2020r.
Szczegóły planu koszowania dla poszczególnych sekcji będą podane do środy 13.05.2020.

Zarząd Oddziału prosi hodowców o zapoznanie się z uchwałami, które ustalił PZHGP.
Hodowcy obowiazkowo muszą dokonać przed pierwszym lotem opłat za spis gołębi dorosłych i składkę lotową u skarbników sekcji,hodowcy którzy tego nie zrobią nie będą mogli wziąść udziału w lotach.

 


Uchwały Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.05.2020

Uchwała nr 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku

Uchwała nr 72 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 6 maja 2020 roku


06.05.2020 r. - informacja dotycząca lotów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.05.2020

Poniżej prezentujemy komunikat Zarządu Głównego PZHGP z dnia 06.05.2020 r.

"Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.

W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem."

Krzysztof Kawaler,
Prezydent PZHGP

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<