Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Prośba Zarządu Oddziału Nowa Sól

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.08.2019

Zarząd zwraca sie z prośbą do komisij wkładaniowych wszystkich sekcji o szczególne zwrócenie uwagi na stan zdrowotny koszowanych gołebi.Gołebie z wyrażnymi objawami chorób nie mogą być zakoszowane.Zarząd Oddziału nie chce dopuścić do rozszerzenia chorób na zdrowe gołebie pozostałych Hodowców.Z góry dziękujemy i prosimy o rzetelne rozpatrzenie naszej prośby.

Hodowcy którzy nie zdali zaświadczeń o szczepieniu gołebi równierz nie mogą zakoszować gołebi!!!


Rozkład klatek

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.08.2019


Rozkład klatek w kabinie i przyczepie dla poszcególnych sekcji na lot nr.1 w dn.25.08.2019r (LUCKAU)
(prognozowana ilość wkładanych gołębi na lot nr.1 (6036goł)

SEKCJA RODZAJ KLATEK ILOŚĆ MIEJSC ILOŚĆ GOŁĘBI W KLATCE
Nowa Sól 1 klatki wymienne z przyczepy (32szt)
klatki stałe z przyczepy(64szt)

 
640
1328

(32szt x 20 goł)
(48szt x 20goł 16szt x 23goł)

 
Nowa Sól 2

samochód klatki duże(36szt)
samochód klatki małe(11szt)

 


1260
286


 

(36szt x 35 goł)
(11szt x 26 goł)

 
Nowe Miasteczko samochód klatki małe(52szt) 1352 (52szt x 26 goł)
Bytom Odrzański samochód klatki małe(45szt) 1170 (45szt x 26 goł)

koszowanie na lot nr.1 24.08.2019 (sobota) godz:
sekcjia Bytom Odrzański od 17.30 odjazd samochodu 18.45
sekcjia Nowe Miasteczko od 17.30 odjazd samochodu 19.30
sekcja Nowa Sól 1 od 18.00 odjazd smochodu 20.00
sekcja Nowa Sól 2 od 18.30 odjazd samochodu 20.45

 


Przyjmowanie wyników & weryfikacja

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2019

Przyjmowania i weryfikacja wyników za sezon lotowy gołebi dorosłych 2019 odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019r. o godz. 18:00 w siedzibie Oddziału.

Do Oddziału składamy wyniki gołebi w poszczególnych kategoriach oraz lotniki w kategoriach.

Natomiast wyniki do Okręgu, Regionu Mistrzost Polski - wg mistrzostw obowiązujących na 2019 umieszczonych na stronie internetowej Okręgu Zielona Góra.

Oprócz wyników hodowca dostarczyć powinien swoją dokumentację lotową (protokół przyporzadkowań, listy startowe, listy zegarowe).


PLAN LOTÓW TRENINGOWYCH

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.08.2019

Lot treningowy nr1 Nowogród Bobrzański 10.08.2019(sobota)

Sekcjia Bytom Odrzański od 5.00 do 5.30
Sekcjia Nowe Miasteczko od 5.45 do 6.15
Sekcjia Nowa Sól nr1 od 6.00 do 6.30
Sekcjia Nowa Sól nr2 od 6.45 do 7.15

Lot treningowy nr2 Lubsko 17.08.2019(sobota)
Godziny koszowania dla wszystkich sekcji,są takie same jak na pierwszym treningu.

UWAGA!!!
Istnieje możliwość odbycia dwóch dodatkowych treningów w środy 14.08.2019 i 21.08.2019:
Kazda z Sekcji musi zadeklarować minimum 10 hodowców w innym przypadku auto nie dojedzie na punkt wkładań
Koszt treningu to 20zł od hodowcy
Prosimy o informację o ilosci hodowców chcących wziąść udział w treningu nr1 dodatkowym do Soboty do 20.00.


Spisy gołębi do MP Derby 2019 & wydłużenie terminu

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 31.07.2019

1. W nawiązaniu do regulaminu olimpijskiego Mistrzostwa Polski Derby w lotach gołębi młodych każdy hodowca, który chce brać udział w tym współzawodnictwie, musi złożyć 2 egzemplarze spisu 15 gołębi, które są zgłaszane do tego mistrzostwa. Spisy te powinny być własnoręcznie podpisane przez hodowcę. Termin zdawania tych spisów to 10.08.2019r.

2. W związku z wydłużeniem trwania ostatniego lotu konkursowego gołębi dorosłych, wydłużony został termin przesyłania plików ze spisami gołębi młodych. Zarządy Sekcji do dnia 11.08.2019 prześlą pliki ze spisami gołębi młodych zapisanymi przez Kostki ESK na adres e-mail: 0362@wynikilotow.pl.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.07.2019

Współzawodnictwa oddziałowe w sezonie 2019

LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH :

Konkursy liczone z 25% :
1. Kategoria „z całości” ( 5 goł. z lotów 1-13 i 2 goł. z lotu 14 ): - 3 puchary i 30 przodowników
2.Kategoria „z 50” ( 5 goł. z lotów 1-13 i 2 goł. z lotu 14 ): - 3 puchary i 10 przodowników
3.Zespół 5 lotników w lotach 1 – 14 - 3 puchary i 10 przodowników

4.3 samice (zmienne) w lotach 1 - 13 ( z lotu 14 – 1 samica ) - 3 puchary i 10 przodowników
5.3 samce (zmienne) w lotach 1 - 13 ( z lotu 14 - 1 samiec ) - 3 puchary i 10 przodowników
6.3 roczniaki (zmienne) w lotach 1 – 13 ( z wył. lotów kat. M ) - 3 puchary i 10 przodowników
7.GMP ( 5 z 10 - liczone z lotów 1 - 13 ) - 3 puchary i 10 przodowników

  1. Kategorie lotowe :

- Kategoria A ( 6 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria B ( 5 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria C ( 4 goł. po 3 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników

- Kategoria M ( 3 goł. po 2 konk. ) - 3 puchary i 10 przodowników
- Kategoria D ( suma kat..A+B+C ) - 3 puchary i 10 przodowników

8. Lotniki kat. A, B , C , D, M - po 3 puchary , od 4 do 10 miejsca dyplomy

9.Najlepszy lotnik z lotów 1 – 14 - 10 pucharów+10 dyplomów

 

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH:

Konkursy liczone z 25% :

10.Kategoria „5 z całości” - 3 puchary i 30 przodowników
11.Zespól 5 lotników w lotach 1 - 5 - 3 puchary i 10 przodowników
12.GMP ( 8 z 15 -liczone z 5 lotów) - 3 puchary i 10 przodowników
13.Najlepszy lotnik z lotów 1 – 5 - 3 puchary , od 4 do 10 miejsca dyplomy

14.Mistrzostwo gołębi olimpijskich wg regulaminu MP baza 20%

 

SUPER PUCHAR – Mistrzowskie tytuły z pozycji 1- 6 gołębi dorosłych oraz z pozycji 10-12

gołębi młodych

Punktacja:
1 miejsce – 3 pkt
2 miejsce – 2 pkt
3 miejsce – 1 pkt

Pozostałe miejsca nie są brane pod uwagę. W przypadku tej samej ilości punktów liczy się
ilość pierwszych miejsc, następnie drugich.

 

 

 

 

 

 

 

 


LOT NR 14 ROOSENDAAL

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.07.2019

Serie z lotu Rossendaal zaliczane do Oddziału:

seria 2 z całosci
seria 2 z 50 GMP
seria 1-samiec

seria 1-samica
seria 5 z 10 typowanych z GMP nie będzie zaliczana do współzawodnictwa Oddziałowego.


Spisy gołębi młodych - sezon 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.07.2019

Prosimy wszystkich hodowców o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją zdawania spisów gołębi młodych 2019 oraz zastosowanie się do opisanych zasad.

1. Zarządy Sekcji samodzielnie wyznaczają datę i miejsce spotkania hodowców z danej Sekcji w celu zdawania spisów gołębi młodych 2019.

2. Wszyscy hodowcy mają obowiązek przyjechać w wyznaczonym przez Zarząd Sekcji terminie i miejscu razem z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów gołębi młodych w sezonie 2019.

3. 15 gołębi, które posiadają olimpijską obrączkę Derby i są zgłaszane do Mistrzostwa Polski olimpijskiego Derby, należy wpisać jako pierwsze 15 gołębi do zegara ESK (automatycznie będą one 15 pierwszymi gołębiami na spisie).
Wprowadzając do zegara ESK numery olimpijskich obrączek Derby należy stosować się do wytycznych z komunikatu ZG PZHGP z dnia 18.07.2019. Komunikat ten został umieszczony pod niniejszą instrukcją.

4. Gołębiom nie trzeba przypisywać obrączek elektronicznych w zegarze ESK. Można to zrobić w późniejszym terminie, jednakże nie należy ingerować w sam spis gołębi z zegarze ESK.

5. Obecność hodowców podczas spotkań wyznaczonych przez Zarządy Sekcji jest obowiązkowa! Po wyznaczonym terminie spisy gołębi nie będą przyjmowane!

6. Po spotkaniu, w trakcie którego zostaną zebrane spisy gołębi, nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi w zegarze ESK! Można przypisać gołębiom obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku. Jeżeli jakiś gołąb zginął, to należy pozostawić go w zegarze ESK bez przypisanej obrączki elektronicznej.

7. Wraz z zegarami ESK należy zabrać cały sprzęt, który umożliwia podłączenie układu ESK i wydrukowanie protokołów przyporządkowania / list kontrolnych itp.

8. Wszyscy hodowcy zobowiązani są do przyniesienia zaświadczenia lub jednego egzemplarza spisu gołębi z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii potwierdzającymi szczepienie gołębi.

9. W tym samym dniu skarbnicy sekcyjni będą zbierać pieniądze od hodowców: ewentualne zaległe składki członkowskie i lotowe oraz zapłatę za spis gołębi młodych. Brak zapłaty zobowiązań z tytułu członkostwa i/lub lotowania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w lotach gołębi młodych.

10. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi) innemu hodowcy, który przyniesie go w wyznaczonym dniu i miejscu.

11. Zarządy Sekcji do dnia 4 sierpnia 2019 prześlą pliki ze spisami gołębi młodych zapisanymi przez Kostki ESK na adres e-mail: 0362@wynikilotow.pl. W przypadku kiedy hodowca będzie używał zegara tradycyjnego (a nie ESK) należy dostarczyć wersję papierową spisu gołębi lub czytelne zdjęcie lub skan.
Ponadto należy dołączyć listę hodowców, którzy złożyli spisy wraz z podaniem liczby gołębi na spisie. Na tej podstawie zostanie dokonana weryfikacji poprawności wczytania gołębi do programu obliczeniowego.

12. Zarządy Sekcji do dnia 11 sierpnia 2019 przekażą do wice Prezesa ds lotowych Mirosława Ślempa teczkę z 1 egzemplarzem spisu gołębi każdego hodowcy z Sekcji, na którym jest potwierdzenie wykonania szczepienia. Dopuszcza się dostarczenie spisu gołębi w formie wydruku z zegara ESK z dołączonym zaświadczeniem od lekarza weterynarii.

13. W przypadku hodowców, którzy nie brali udziału w lotach gołębi dorosłych 2019 prosimy o przesłanie pełnej informacji o hodowcy: imię i nazwisko, numer telefonu, współrzędne geograficzne gołębnika, marka i numer seryjny zegara konstatującego.

Powyższe wytyczne wspólnie opracowali:
Mirosław Ślemp – wice Prezes ds lotowych
Stanisław Górski – rachmistrz

Wytyczne ZG PZHGP z dnia 18.07.2019 dla zapisu olimpijskich obrączek Derby.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Roosendaal
z dnia 28.07.2019


Reklama


Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2019


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2019